• ჩინური
  • ერთპუნქტიანი ინფრაწითელი ტემპერატურის საზომი მოდული