• ჩინური
  • ადამიანისა და მანქანების ურთიერთქმედების სისტემა